slipe og viggeutstyr

OPT-203 Slipemaskin for båndsagblad

Beskrivelse

Slipemaskin til sagblad for båndsager. For å opprettholde levetiden og effektiviteten til båndsager er det helt nødvendig å slipe bladet jevnlig. Dette er en halvautomatisk slipemaskin, der bladparameterene blir stilt inn manuelt. Selve slipehjulet blir drevet av en elektrisk motor. Trinnløs justering av slipehjulet tillater forskjellige tannhøyder, mens avstanden mellom tennene blir satt til 22 mm(standard), andre tannavstander kan skaffes ved etterspørsel.
Slipemaskinen er utstyrt med pumpe, for avkjøling av tannen som blir slipt.

OPT-203: 34 000,- eks.mva

Borazon slipeskive: kr 2900 ,- eks.mva

Telleverk: kr 3300,- eks.mva

(Forbehold om prisjustering)

SPESIFIKASJONER:

Lengde på sagblad : 2400- 5000 mm
Bredde på sagblad: 12-60 mm
Tannhøyde: 4-7 mm
Tannavstand: 22 mm( 12-32 mm ved forespørsel)
Kapasitet : 40 tenner/min
Drift: elektrisk
Vekt: 120 kg

RWM Viggemaskin for båndsagblad

Beskrivelse

Manuell viggemaskin for sagblad til båndsager. Viggemaskinen blir brukt til å sette i stand sagblad ved å rette opp sagtennene og sette de i riktig avstand til hverandre. Sagen blir mer effektiv, og man får et finere kutt. Svært viktig for å opprettholde levetiden til sagbladet.

SPESIFIKASJONER:

Kapasitet: 70 tenner/min
Bladbredde: 15-100 mm
Tannavstand: 8-60 mm
Tannhøyde: 5-15 mm
Maks bladtykkelse: 1,2 mm

Pris: Kr. 12 000,- eks.mva  (forbehold om prisjustering)